Mitä nykytaide on?

Käsitys ”nykytaide” syntyi 1960-luvun tienoilla, jolloin taiteeseen alettiin hakea uusia lähestymistapoja. Modernismi oli villinnyt taidepiirejä jo pitkään ja se pyrki löytämään jatkuvasti uusia tapoja luoda taidetta niin menetelmien kuin myös ilmaisun puolella, ja jotain uutta ja mullistavaa haettiin monien taiteilijoiden toimesta suurella vimmalla.

Nykytaide on tämän hetken taidetta

Nykytaide on tämän hetken ilmaisua ja taidetta, joka keskittyy nykyisiin aiheisiin ja ottaa niistä pontta taiteeseen. Nykytaiteelle on ominaista sen laaja skaala. Siinä saattavat yhdistyä eri taiteenmuodot, kuten esimerkiksi performanssitaide ja videokuva. 1900-luku oli taideyhteisöjen aikaa, jolloin uusia asioita kokeiltiin ja luotiin aivoriihien tuotoksena.

Taidepiirit ja historian tutkijat eivät ole yksimielisiä siitä miten ja milloin nykytaide syntyi. Osa pitää Lontoon taidenäyttelyä vuonna 1956 nykytaiteen tärkeänä sysäyksenä mutta todennäköisesti vuosisataa on leimannut vahva uuden löytämisen halu taidepiireissä, joten nykytaide on kehittynyt hiljalleen useissa piireissä. Erityisesti 1970-lukua voidaan pitää nykytaiteelle tärkeänä vuosikymmenenä, jolloin alalla tapahtui paljon.

Monesti nykytaidetta pidetään virheellisesti vaikeana ymmärtää, vaikka asian pitäisi olla päinvastoin. Nykytaidehan keskittyy omaan aikaamme ja pyrkii tuomaan esille ajan henkeen liittyviä asioita taiteen sanoittamana.

Missä nykytaiteeseen voi tutustua?

Nykytaide jakautuu lukuisiin eri esitystapoihin kuten mediataiteeseen, kineettiseen taiteeseen ja installaatioihin. Taide on jalkautunut ulos museoista eikä sitä enää sitouteta vain tiukasti seinille tai jalustoille. Ajan henkeen kuuluukin, että taide tulee ihmisten lähelle.

Performansseja voidaan esittää vaikka aamulla metrossa tai erilaisissa tapahtumissa. Näyttelyitäkin näkee yhä vaihtelevammissa paikoissa kuten kahviloissa ja odotustiloissa. Kaikkea taidetta ei ole tehty kestämään vaan suosittuja ovat installaatiot, joiden tarkoitus on kestää vain tietty ajanjakso. Niitä voidaan esittää yllättävissäkin paikoissa ja yksi nykytaiteen tapoja on herättää katsojat taidekokemuksella paikoissa, joissa he eivät sitä odota. Nykytaidetta löytyy myös netistä ja vaikkapa seinämaalauksista.

Nykytaidetta esitetään erilaisissa taidetapahtumissa, joita järjestetään vuoden aikana lukuisia. Ne kokoavat yhteen sen hetken alan kuumimmat nimet ja taiteessa nyt juuri kuumana olevat asiat. Biennaalin nimellä kulkevia taidenäyttelyitä pidetään myös Helsingissä ja Turussa, yksi merkittävin vuosittainen tapahtuma nykytaiteen piireissä on Venetsian nykytaiteen biennaali.

Kiasma

Helsingissä sijaitseva nykytaiteen museo Kiasma on loistava paikka tutustua nykytaiteeseen. Kiasma keskittyy nimenomaan tämän hetken taidekokemuksiin ja kutsuu esimerkiksi 80-luvun nykytaidetta nykytaiteen historiaksi. Mitä tapahtuu nyt, luo taas uutta nykytaiteen historiaa.

Kiasmalla on merkittävä paikka suomalaisen nykytaiteen kotina ja tiennäyttäjänä. Se kokoaa seinien suojaan mielenkiintoisia näyttelyitä ja pyrkii antamaan jokaiselle henkilökohtaisen mahdollisuuden kokea mitä taide kullekin on. Henkilökohtainen kokemus nykytaiteessa puhuttelee meitä eri tavoin. Nykytaide nostaa usein esille myös poliittisia aiheita tai vaikeita asioita, joita on helpompi käsitellä taiteen kautta. Taide on taitelijan tapa koskettaa yleisöä ja ilmaista oma sanomansa parhaaksi katsomalla tavalla.

Kiasma on avattu vuonna 1998 ja rakennuksen on suunnitellut yhdysvaltalainen Steven Holl. Aikoinaan hieman kritiikkiäkin saanut moderni rakennus on sulautunut Helsingin keskustaan ja lunastanut paikkansa ihmisten kokoontumispaikkana taiteen ympärille.

Kiasmassa järjestetyt näyttelyt ovat olleet usein tapahtumia, joista on puhuttu ja jotka on muistettu pitkään. Kiasmassa vuodesta 1961 asti järjestetyt ARS-näyttelyt ovat aina tapauksia, joissa on vieraillut miljoonia kävijöitä. Ne kokoavat yhteen taiteilijoiden erityylisiä esityksiä eri puolilta maailmaa. Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Kiasmassa nähdään vuoden aikana ARS17 suurnäyttely.

Taide kuuluu kaikille

Vaikka nykytaide koetaan toisinaan kaukaiseksi ja vaikeaselkoiseksi, lähtee se olettamuksesta että jokainen voi kokea taiteen omalla tavallaan. Usein nykytaiteen teoksissa ei ole yhtä ainoaa viestiä, vaan se pyrkii vaikuttamaan jokaisen katsojan esille nousseisiin tunteisiin.

Nykytaide voi tuoda esille raivoa, rakkautta, turhautumista, se voi järkyttää ja yllättää. Kuten taide yleensäkin, se puhuttelee ihmisiä sen perusteella millaisia kokemuksia ja historiaa ihminen kantaa sisällään.

Taiteen on usein tarkoitus herätellä suhdettamme vallitseviin oloihin, mitä ajattelemme luonnosta, poliittisesta tilanteesta tai muista yksityiskohtaisemmista asioista, jotka ovat ravistelleet aikaamme. Nykytaide voi tarttua päivän polttaviin aiheisiin kuten pakolaiskysymykseen tai ilmaston lämpenemiseen. Kantaa ottavuuden takia se saa usein ihmisissä aikaan monenlaisia reaktioita.

Nykytaiteelle on ominaista ihmisen asettamien osaksi suurempaa kokonaisuutta kuten luonnonjärjestystä. Monien taideinstallaatioiden lyhytikäisyys kuvaa myös ajatusta siitä että nykytaide on todellakin hetkessä kiinni. Tämän päivän taide-esitys on jo huomenna mennyttä ja huomiselle on jo uudet kokemuksensa. Erilaisten taidemuotojen yhdistämisen avulla taiteilija voi koskettaa katsojien useampia aisteja kuten haju-, ääni- ja tuntoaisti.

Nykytaide kehittyy jatkuvasti ja hakee uusia muotoja pukea elämyksiä tavoitettaviksi taiteen ystäville.